Divize strážní služby

Zajišťujeme fyzickou ostrahu objektů

Komplexní řešení bezpečnostní problematiky střeženého objektu dle charakteristiky, např. výrobní závod, peněžní ústav, obchodní středisko, včetně poskytnutí recepčních, telefonních a poštovních služeb.

Při fyzické ostraze objektů, bezpečnostní pracovníci mohou plnit především tyto povinnosti:

Hlavním úkolem je zabezpečení ochrany majetku a osob proti krádežím, vloupání, požáru a osobní bezpečnosti.
Od 2016 zajišťujeme ostrahu a dohledovou službu na obcích a městech (obecní policie).

S cílem zajištění co nejvyšší kvality fyzické ostrahy objektů, je zajišťován nepřetržitý provoz a náročná kontrolní činnost. Všechny poznatky jsou konzultovány a projednávány se zákazníkem a využívány v jeho prospěch.

Nespornou výhodou je osobní kontakt členů vedení společnosti, kteří provádějí metodicko-kontrolní činnost s pracovníky přímo na objektu.

Dále je bezplatně zaváděn P.E.S – systém obchůzkové kontroly, který umožňuje přesnou kontrolu prováděných obchůzek a vyhodnocením lze okamžitě odstranit chyby a nedostatky v ostraze objektu.

Zajistíme kvalitní pracovníky za pomoci vhodného oblečení, které podtrhne reprezentaci Vaší společnosti.

Volná místa:

pozice fyzické ostrahy po celé České republice

Co potřebujete k nástupu

Uchazeči, kteří řádně dosáhli níže uvedeného vzdělání, splňují odbornou způsobilost pro výkon profese strážný: