Divize detektivní služby

Fyzická ostraha-ochranné služby

Fyzická ostraha osob – zajištění vhodného doprovodu při společenských, obchodních a „rizikových“ schůzkách a jednáních klienta. Pracovníci jsou profesionálně vycvičeni, oděni a vybaveni dle požadavků klienta s přihlédnutím na aktuální operativní situaci, ve které je zakázka realizována, včetně výběru dopravních prostředků a MTZ.

Detektivní služby

Speciální služby

Vymáhání pohledávek

Komplexní a komerční zpracování pohledávek, inkaso, odkup pohledávek, zástavní a zajišťovací úkony, exekuce, komplexní právní servis, zápočty, bonita, správa a řešení závazků, ochrana zájmů klienta.