česky      english      deutsch

společnost ATON SECURITY s.r.o.
detektivní, strážní a ochranná služba

DIVIZE STRÁŽNÍ SLUŽBY

Zajišťujeme fyzickou ostrahu objektů

Komplexní řešení bezpečnostní problematiky střeženého objektu dle charakteristiky, např. výrobní závod, peněžní ústav, obchodní středisko, včetně poskytnutí recepčních, telefonních a poštovních služeb.

Při fyzické ostraze objektů, bezpečnostní pracovníci mohou plnit především tyto povinnosti:

 • zamezovat vniknutí cizích osob do objektu
 • kontrolovat vstup osob, vjezd a výjezd vozidel, včetně nákladu
 • vydávat klíče oprávněným osobám
 • podle přání zákazníka poskytovat informace návštěvníkům
 • obchůzkovým střežením předcházet páchání trestné činnosti
 • obsluhovat telefonní ústředny
 • zabezpečovat další sjednané činnosti podle požadavků zákazníka

Hlavním úkolem je zabezpečení ochrany majetku a osob proti krádežím, vloupání, požáru a osobní bezpečnosti.

S cílem zajištění co nejvyšší kvality fyzické ostrahy objektů, je zajišťován nepřetržitý provoz a náročná kontrolní činnost. Všechny poznatky jsou konzultovány a projednávány se zákazníkem a využívány v jeho prospěch.

Nespornou výhodou je osobní kontakt členů vedení společnosti, kteří provádějí metodicko-kontrolní činnost s pracovníky přímo na objektu.

Dále je bezplatně zaváděn P.E.S – systém obchůzkové kontroly, který umožňuje přesnou kontrolu prováděných obchůzek a vyhodnocením lze okamžitě odstranit chyby a nedostatky v ostraze objektu.

Zajistíme kvalitní pracovníky za pomoci vhodného oblečení, které podtrhne reprezentaci Vaší společnosti.

Volná místa:

pozice fyzické ostrahy po celé České republice

Co potřebujete k nástupu

 • platný občanský průkaz
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • zápočtový list z předchozího zaměstnání nebo potvrzení o evidenci na úřadu práce
 • potvrzení o vstupní lékařské prohlídce od závodního lékaře Aton Security nebo Vašeho obvodního lékaře (kontakt obdržíte při vstupním pohovoru)